Dostawa respiratorów ratowniczo-transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.23.22

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia .pdf [307.4 kB]

nr 2 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia .pdf [302.4 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia pdf [44.4 kB]

Informacja z otwarcia ofert pdf [368.0 kB]

Identyfikator postępowania: e411dd8a-1170-4641-a380-674c54716ace

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e411dd8a-1170-4641-a380-674c54716ace

informacja o wyborze