Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.27.22

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.27.22 .pdf [951.9 kB]

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.27.22 .pdf [256.2 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.27.22  pdf [291.9 kB]

informacja z otwarcia ofert EOP.332.27.22 .pdf [381.1 kB]

Informacja o unieważnieniu w cz 1-3 i 5 .pdf [302.0 kB]

cz. 4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf [291.2 kB]

Identyfikator postępowania: a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f

Termin składania ofert: 23.11.2022 r. g. 09.00