Tablica ogłoszeń

Zapraszam po odbiór zaświadczeń

Zapraszam po odbiór zaświadczeń:

„Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa” -  27-29.12.2021

„Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa” -  06-08.12.2021

„Wytyczne ERC 2021” – 21.12.2021

„Farmakoterapia w Zespołach Ratownictwa Medycznego”  - 22.12.2021

 

Odbiór zaświadczeń jest równoznaczny z wpisem do Karty Doskonalenia Zawodowego Ratownika Medycznego