Ogłoszenia

Kurs Doskonalący Dla Ratowników Medycznych
120 punktów edukacyjnych / 48h
Termin kursu: 18-20, 25-27.11.2022r
Nabór zakończony

Kurs dla Asystentów stomatologicznych/Higienistek Podstawowa Pierwsza Pomoc
Termin kursu: 10.12.2022r

 

Kurs Doskonalący dla Ratowników Medycznych
120 punktów edukacyjnych / 48h
Termin kursu: cz. 1.    12.12.2022 - 14.12.2022
                           cz. 2.    19.12.2022 - 21.12.2022

Kurs dla lekarzy i lekarzy dentystów „ Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym”
Termin kursu: 10.12.2022r

Seminarium „Medycyna pola walki”.
8 godz., 8 punktów, koszt: 150zł
Termin: 15 listopad 2022 – 1 dzień,
rozpoczęcie godz. 9:00

Seminarium „Leki stosowane w stanach nagłych przez ZRM”
8 godz., 8 punktów, koszt: 150zł
Termin: 15 grudzień 2022 – 1 dzień,
rozpoczęcie godz. 9:00