Szkolenie dla lekarzy dentystów w dziedzinie ratownictwa medycznego

Miejsce szkolenia: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, wejście od ulicy Botanicznej, I piętro prawe skrzydło, sala 119 – PCEMR

Telefon kontaktowy sekretariat PCEMR :

85 6637340 – stacjonarny lub  komórkowy – 661612373

I termin:
II termin:
III termin: