Termomodernizacja

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Cel Projektu: Poprawiona efektywność energetyczna w sektorze publicznym

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków WSPR przy ul. Pogodnej w Białymstoku

Opis projektu: Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Planowane efekty: realizacja projektu  wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Okres realizacji Projektu: 03.07.2019 r.- 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 4 795 083,53 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 3 366 727,59 PLN

Dofinansowanie z UE: 2 861 718,39 PLN


Przetarg na robotę budowlaną w ramach projektu UE

Przetarg na usługę nadzoru inwestorskiego


W dniu 31.07.2019 r. Dyrektor Bogdan Kalicki otrzymał symboliczny czek na termomodernizację  budynków przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. Decyzją zarządu województwa podlaskiego projekt otrzyma ponad 2,9 mln zł dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.


W związku z obowiązkiem informowania opinii o uzyskaniu wsparcia z funduszy europejskich oraz zgodnie z podpisaną Umową nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0215/18-00 wykonano i umieszczono tablicę informacyjną dotycząca realizowanego projektu.

 


Termomodernizacja pełną parą! 

Z przyjemnością informujemy, że realizacja projektu związana z termomodernizacją budynku zaplecza pogotowia ratunkowego ruszyła pełną parą.

Trwają zaawansowane prace przy termomodernizacji budynków przy ul. Poleskiej w Białymstoku. 

 

 


Termomodernizacja budynków przy ulicy Pogodnej dzięki dofinansowaniu z UE.

Od sierpnia 2019 r. realizujemy projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Już niebawem poprawią się warunki stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, a zaplecze warsztatowo-techniczne zmieni swoje oblicze.

Z niecierpliwością oczekujemy zakończenia inwestycji ….

 

Termomodernizacja zakończona sukcesem.