SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPRZĄTACZKA

 

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, Zakład Pomocy Doraźnej w Sokółce, Podstacja Suchowola 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

  • komunikatywność, sumienność, zdolności organizacyjne,
  • wysoka kultura osobista

Dodatkowym atutem będą:

  • doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Główne obowiązki:

  • wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach,
  • dbanie o porządek na posesji przed wejściem do pomieszczeń,
  • w okresie zimowym ośnieżanie schodów wejściowych

 

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 0,25 etatu,
  • pracę w stabilnej i renomowanej firmie

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 15.09.2023 r.

 

Dokumenty w pierwszej kolejności należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

lub można złożyć osobiście w kancelarii SP ZOZ WSPR w Białymstoku lub za pośrednictwem poczty.

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.