Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Centrala: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

 sekretariat@wspr.bialystok.pl

Wydział Techniczno-Eksploatacyjny: ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok

zts@wspr.bialystok.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

Adres skrzynki ePUAP: /WSPRBialystok/SkrytkaESP

Formularz kontaktowy z SP ZOZ WSPR

Godziny pracy:

Administracja: poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.05, tel. 85 66 37 350

Ratownictwo medyczne: codziennie – całą dobę, tel. 999 (w strukturach WBiZK PUW w Białymstoku)

Stacja Kontroli Pojazdów: poniedziałek-piątek 7:00 do 21.00; sobota 7:00 do 15:00, tel. 85 74 29 582

Stacja Obsługi Pojazdów Samochodowych: poniedziałek-piątek 7:00 do 21.00, tel. 85 74 22 061

Stacja Paliw: poniedziałek-piątek 6:00 do 21.00, sobota 6:00 do 14:00, tel. 85 74 22 067

Administracja:

Biuro Wezwań – Dyspozytornia medyczna (w strukturach WBiZK PUW w Białymstoku)  999 – Wykręć tylko w sytuacji zagrożenia zdrowotnego (Jak wzywać)
Centrala 85 66 37 300
Kancelaria 85 66 37 350; Fax 85 66 37 302
Sekretariat – Dyrektor 85 66 37 301
Wydział Medyczny
Zastępca Dyrektora 85 66 37 301
Wydział Ekonomiczno-Administracyjny
Zastępca Dyrektora 85 66 37 301
Główny Księgowy 85 66 37 301
Kierownik ZPD Białystok 85 66 37 301
Dział Statystyki Medycznej i Rejestracji Usług 85 66 37 333
Kierownik 85 66 37 312
Dział Kadr i Płac
Kierownik 85 66 37 339
Kadry 85 66 37 347
Płace 85 66 37 346
Dział Rachunkowo-Finansowy 85 66 37 353; 85 66 37 314
Dział Organizacyjno-Prawny
Kierownik 85 66 37 370
Zamówienia Publiczne 85 66 37 344
Fundusze UE i Dotacje 85 66 37 344
Dział Gospodarczy
BHP
85 66 37 342
Kierownik 85 66 37 341
Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej 85 66 37 340
Informatyk 85 66 37 332

Jak do nas dojechać?


Wyświetl większą mapę

Numery linii autobusów, którymi można do nas dojechać: 22, 27.

Wydział Techniczno-Eksploatacyjny:

Dział Środków Transportu i Logistyki tel i fax 85 74 28 536
Stacja Paliw 85 74 22 067
Stacja Obsługi Pojazdów Samochodowych 85 74 22 061
Diagnostyka Pojazdowa 85 74 29 582
Myjnia samochodowa 85 74 22 067
Stacja Kontroli Pojazdów 85 74 29 582


Wyświetl większą mapę

Numery linii autobusów, którymi można do nas dojechać: 8, 11, 17, 27.