Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyspozytor medyczny

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 301 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.2190 j.t.) ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności dyspozytora medycznego na obszarze działania SP ZOZ WSPR w Białymstoku z miejscem wykonywania czynności w ZPD Białystok… Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne W Zakresie Wykonywania Czynności Ratownika Medycznego Lub Pielęgniarki/Pielęgniarza Systemu Oraz Ratownika Medycznego/ Lub Pielęgniarki/ Pielęgniarza W Zespołach Transportowych (W Tym Również Medyczne Zabezpieczenie Imprez) Oraz Ratownika Medycznego Lub Pielęgniarki/Pielęgniarza Systemu, W Tym Z Uprawnieniami Do Kierowania Pojazdem Uprzywilejowanym W Zespołach Systemu Oraz Ratownika Medycznego/ Lub Pielęgniarki/ Pielęgniarza W Zespołach Transportowych ( W Tym Również Medyczne Zabezpieczenie Imprez) W Tym Z Uprawnieniami Do Prowadzenia Pojazdu Uprzywilejowanego) Od 01.01.2020 R. W ZPD Białystok Z Podstacjami… Czytaj więcej…

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Z-ca Kierownika Działu Środków Transportu i Logistyki ds. Stacji Obsługi Pojazdów Samochodowych Miejsce pracy: SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok… Czytaj więcej…