Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności ratownika medycznego lub pielęgniarki/pielęgniarza systemu, w zespołach systemu oraz ratownika medycznego/lub pielęgniarki/pielęgniarza w zespołach transportowych

głoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Ratownika Medycznego Lub Pielęgniarki/Pielęgniarza Systemu, W Zespołach Systemu Oraz Ratownika Medycznego…Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wyjazdowej…Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) z późn. zm.  ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu „N”…Czytaj więcej…

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza /(położnych) w zespole sanitarnym typu „N”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 6526714 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 t.j.)  ogłasza konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadcznia zdrowotne:   dla pielęgniarek/pielęgniarzy/(położnych) w zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z  podstacjami….Czytaj więcej…