Ochrona danych osobowych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku

  Inspektor Ochrony Danych – IOD

Dane kontaktowe: Justyna Stecz

e-mail: iod@wspr.bialystok.pl

Zastępuje: Sara Al-Shokliya

Dane kontaktowe: Sara Al-Shokliya

e-mail: iod@wspr.bialystok.pl

 

 

Informacja dla pacjentów

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Klauzula informacyjna osobom upoważnionym przez pacjentów do udostępnienia dokumentacji medycznej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Informacje na temat plików cookies

Polityka prywatności

Uzyskanie od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą

Uzyskanie od administratora potwierdzenia przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych

Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym)

Wniosek o usunięcie danych (prawo do bycia zapomnianym)

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek dotyczący sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Wniosek dotyczący sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Obowiązek informacyjny dla kilentów Stacji Kontroli Pojazdów

Obowiązek informacyjny dla klientów Stacji Obsługi

Obowiązek informacyjny dla klientów Stacji Paliw

Obowiązek informacyjny dla klientów korzystających z usług

Obowiązek informacyjny dla Wykonawców PZP

Obowiązek informacyjny dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym

Obowiązek informacyjny dla pracowników wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wolontariatu

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją szczepień przeciwko COVID-19

Klauzula informacyjna