EOP.332.15.24 Dostawa pojazdu osobowego na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.15.24

Form. ofertowy i pozostałe załączniki wer. edytowalna EOP.332.15.24

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e20e6d61-eb63-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb20961-e107-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

EOP.332.15.24 informacja o planowanej kwocie zamówienia [.pdf 296 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.15.24 [.pdf 295 KB]