Medyczne i Pozostałe

Transport Sanitarny

SP ZOZ WSPR w Białymstoku świadczy usługi transportu sanitarnego odpłatnego oraz realizowanego na zlecenie Szpitali lu Przychodni POZ.

Posiadamy  ambulanse sanitarne z  wyposażaniem zgodnym z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz spełniające wymagania techniczne oraz wymagania dotyczące wyposażenia  medycznego  środka transportu drogowego określone w aktualnie obowiązującej polskiej normie przenoszącej europejskie normy zharmonizowane oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Od wielu lat mamy podpisane umowy ze szpitalami i innymi podmiotami, dla których wykonujemy profesjonalne transporty sanitarne realizowane na terenie Białegostoku i całego kraju.

 

Realizujemy odpłatne usługi (wg. zamieszczonego cennika) transportu sanitarnego na terenie całego kraju, ambulansami z profesjonalną obsadą w rodzaju:

-transport sanitarny z lekarzem

- transport sanitarny z ratownikiem

- transport sanitarny z kierowcą

 

Możliwość negocjacji cen przy transportach na znaczną odległość.

 

Więcej informacji pod nr. telefonów:

Transport prywatny

Transport na zlecenie

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

85 663 73 12

85 663 73 33

Dział Statystyki Medycznej i Rejestracji Usług

całodobowo

85 663 73 99

lub

19909

Dyspozytor Medyczny

 

 

Pokazy Ratownictwa Medycznego

W ramach promocji zdrowia organizujemy pokazy ratownictwa medycznego i pogadanki dla dzieci i młodzieży.

Celem organizowanych przez nas pokazów jest uświadomienie jak bezcenna może być umiejętność udzielania podstawowej pierwszej pomocy

Jest również możliwość zwiedzenia Pogotowia Ratunkowego i obejrzenia karetek z wyposażeniem oraz sprzętu używanego w ratownictwie medycznym.

 

Dla zainteresowanych:

W celu zorganizowania pokazów, pogadanki i zwiedzenia Pogotowia Ratunkowego należy przesłać stosowne pismo do Dyrektora SP ZOZ WSPR w Białymstoku wraz z określeniem do kogo jest skierowany, jaka jest przewidywana ilość uczestników oraz wskazanie czasu i miejsca (w przypadku pokazów i pogadanek).

O pozytywnym rozpatrzeniu decyduje Dyrektor Pogotowia.

Zabezpieczenie Medyczne Imprez

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego imprez:

 • okazjonalnych,
 • plenerowych
 • kulturalnych,
 • sportowo-rekreacyjnych,
 • sportowych
 • oraz wszelkich imprez masowych,

Zabezpieczenia medyczne realizowane są przez wyspecjalizowany personel medyczny dysponujący ambulansami zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.

Zamówienie usługi dotyczącej zabezpieczenia medycznego imprezy odbywa się pisemnie - na podstawie podania, w którym powinno zostać zawarte:

 • Dane podmiotu zamawiającego usługę
 • Podanie daty, godzin i miejsca oraz nazwę przeprowadzanej imprezy
 • Dane do faktury

Wypełnione podanie/wniosek składa się osobiście w sekretariacie, w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku na ul. Poleskiej 89 lub pocztą. Istnieje również możliwość dostarczenia powyższego dokumentu poprzez:

Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia zabezpieczenia medycznego organizowanej imprezy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:

 • 85 6637312 lub 85 6637333 od poniedziałku do piątku do godz. 07: 30 do godz. 15:05

UWAGA:

Organizator imprezy masowej występujący do naszej jednostki z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej dokunuje wpłaty zgodnej z Zarządzeniem Dyrektora.

Obowiązujące przepisy:

 1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.0.2170 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.0.993 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz.U. 2012.181 z dnia 17 lutego 2012r.)