Dostawa Rękawic Ochronnych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.16.22    pdf [149.2 kB]

SWZ EOP.332.16.22       pdf [585.1 kB]

Wyjaśnienia tresci SWZ EOP.332.16.22   pdf [448.1 kB]

Wyjaśnienia tresci SWZ nr 2  pdf [333.9 kB]

Wersja edytowalna załączników EOP.332.16.22  doc [111.5 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia

EOP.332.16.22 Informacja z otwarcia ofert   .pdf [361.1 kB]

Identyfikator postępowania: 2740d456-d749-4072-b726-68407db3e185

Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2740d456-d749-4072-b726-68407db3e185

Termin składania ofert: 24.05.2022 r., g. 11.00

informacja o wyborze oferty