Przetarg nieograniczony dostawę ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

Polska-Białystok: Karetki2021/S 191-494583Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie opublikowane SWZ EOP.332.24.21 espd-request Identyfikator postępowania: a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 wyjaśnienia treści SWZ informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku postępowania EOP.332.24.21