Przedstawiamy się...

Podlaskie Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej (PCEMR) przy SP ZOZ WSPR w Białymstoku prowadzi działalność szkoleniową w zakresie medycyny ratunkowej i dziedzin pokrewnych od 1991 r. (wcześniej jako Szkoła Ratownictwa) PCEMR posiada bazę szkoleniową oraz sprzęt do prowadzenia ćwiczeń praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w szkoleniu osób wykonujących zawody medyczne jak również osób nie związanych z medycyną, w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizujemy też z powodzeniem szkolenia dofinansowane z funduszy unijnych i krajowych. Organizujemy i prowadzimy pokazy udzielania pierwszej pomocy i inne akcje edukacyjne z zakresu medycyny ratunkowej.

Proponujemy szeroką ofertę szkoleń zarówno dla osób wykonujących zawód medyczny (punkty edukacyjne) jak i osób nie związanych zawodowo z medycyną.


0

Zadowoleni kursańci