Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00223800/01 z dnia 2021-10-07 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH Ogłoszenie opublikowane EOP.332.23.21 Identyfikator postępowania: 87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Wyjasnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku