Przetarg nieograniczony na dostawę Papierów do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2021/S 198-515759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie opublikowane EOP.332.27.21 SWZ EOP.332.27.21 Zał. nr 3 do SWZ espd JEDZ Identyfikator Postępowania: b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Termin składania ofert: do 15.11.2021 r., g. 10.00 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja o wyborze ofert

Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju Napędowego ON do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Olej Napędowy 2021/S 198-515820 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy EOP.332.26.21 ogłoszenie opublikowane EOP.332.26.21 SWZ zał. nr 5 do SWZ espd JEDZ Identyfikator postępowania: 15210072-229a-4301-bd66-d3f9543f6053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Termin składania ofert: do 09.11.2021 r., godz. 10.00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia ON Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty