PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
    ul. Poleskiej 89, na okres do 3 lat.

Dostawa Benzyny Bezołowiowej PB 95 i gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.17.23

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.23 opublikowane [.pdf 147 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.17.23  [.pdf 837 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna EOP.332.17.23 [.rtf 448 KB]

espd-request(4) Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (ESPD) w formie .xml oraz .pdf

Identyfikator postępowania: ocds-148610-34542d88-4d48-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-34542d88-4d48-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Termin składania otwarcia ofert: 17.10.2023, g. 9.00