Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284630/01 z dnia 2021-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.21 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Identyfikator postępowania: ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja … Czytaj dalej

Dostawa leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259451 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ogłoszenie opublikowane EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ 2 Identyfikator postępowania: 70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Nowy termin składania ofert: 17.11.2021 r. g. 10.00 Wyjaśnienia treści SWZ 3 ogłoszenie … Czytaj dalej

Dostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259447/01 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.30.21 Identyfikator postępowania: b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Wyjaśnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Termin składania ofert: 17.11.2021r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 17.11.2021r. godz. 10:00 Wyjaśnienia treści SWZ … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę Gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Propan i butan2021/S 213-561048Ogłoszenie o zamówieniuDostawy EOP.332.29.21 ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ EOP.332.29.21 Zał nr 5 do SWZ JEDZ espd Identyfikator postępowania: db394c14-0252-46aa-beff-2ce967d5da10 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db394c14-0252-46aa-beff-2ce967d5da10 Termin składania ofert: do 30.11.2021 r., godz. 10.00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja o unieważnieniu postępowania