Postępowanie na dostawę materiałów medycznych do sP ZOZ WSPR W Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniuDostawymateriałów medycznych do SP ZOZ WSPR W Białymstoku 2022/BZP 00038418/01  Ogłoszenie opublikowane SWZ EOP.332.3.22 Identyfikator postępowania: 5a8db9ce-d7bb-484d-b55b-3d62179bf8ad Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5a8db9ce-d7bb-484d-b55b-3d62179bf8ad Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o odrzuceniu i wyborze oferty w cz. 1,3,4,5,6,7 informacja o odrzuceniu i wyborze oferty w cz. 2