EOP.332.22.23 Usługi Kompleksowego Sprzątania Obiektów i Pomieszczeń SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.22.23 [.pdf 293 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.22.23 [.pdf 1,05 MB]

Formularz ofertowy i inne załączniki wer. edytowalna EOP.332.22.23 [.word 457 KB]

wyjaśnienia treści SWZ EOP.332.22.23 [.pdf 348 KB]

Informacja o kwocie [.pdf 66,2 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.22.23 [.pdf 381 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.22.23

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc1c4c5c-7711-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cc1c4c5c-7711-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa odzieży roboczej

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych