Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197861/01 z dnia 2021-09-30 ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.25.21 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8 Identyfikator postępowania: f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8 Wyjaśnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjasnienia treści SWZ 3 NOWY termin składania ofert: 12.10.2021r. godz. 10:00 … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny PB 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Benzyna bezołowiowa 2021/S 186-481677 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.21.21 SWZ Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (espd) Identyfikator postępowaniae06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 EOP.332.21.21 SWZ- edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyborze