Dostawa energii Elektrycznej na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.28.23

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.28.23 [.pdf 137 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.28.23 [.pdf 830 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia [.pdf 296 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.28.23 [.pdf 295 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.28.23 [.pdf 315 KB]

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-27996a4e-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Identyfikator postępowania: ocds-148610-27996a4e-8d11-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Termin składania ofert: 6.12.2023 g. 9.00

Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf, 152 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.26.23  [.pdf, 738 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 51 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-6035e6d3-892e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6035e6d3-892e-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia   [.pdf,  311 KB]

Informacja o planowanej kwocie zamówienia    [.pdf,  63 KB]

informacja z otwarcia    [.pdf,   304 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania     [.pdf,   304 KB]

24 listopada 2023r. – Dzień Wolny Od Pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 24 listopada 2023r. będzie zamknięta. 24 listopada 2023r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 11 listopada 2023r.

EOP.332.25.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf, 293 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.25.23    [.pdf,   1080 KB]

Załączniki do SWZ wersja edytowalna    [.docx,  293 KB]

informacja o kwocie [. pdf 723 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.25.23 [.pdf 381 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.25.23 w częściach  2-5 [.pdf 334 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz 6. EOP.332.25.23 [.pdf 334 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz 1. EOP.332.25.23 [.pdf,  419 KB]

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-57954ecc-81f4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania: ocds-148610-57954ecc-81f4-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa energii Elektrycznej na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.14.23

Ogłoszenie o zamówieniu    [.pdf, 139 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.23 [.pdf 830 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki do SWZ EOP.332.14.23 [.rtf 350 KB]

Informacja o kwocie [.pdf 48,3 KB]

Informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.14.23 [.pdf 288 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1693d75-81fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b1693d75-81fc-11ee-9aa3-96d3b4440790

Termin składania ofert: 22.11.2023 r. g. 9.00