Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej obiektu SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku