Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Mońkach.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Dąbrowie Białostockiej.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Boćkach.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.