Projekty dofinansowane z budżetu państwa

SP ZOZ WSPR w Białymstoku otrzymało dofinansowanie w ramach projektu pn. „Polepszenie warunków pracy pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku na ul. Pogodnej 22” na zakup wózka widłowego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt dotyczy utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 12 504,18 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie ze środków Funduszu.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, usprawnienie pracy zakładu, zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy poprzez zapewnienie sprzętu służącego do eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy związanych z przeciążeniem układu mięśniowo- szkieletowego pracowników w szczególności przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. Zakup wózka wpłyną pozytywnie na zmianę wykonywanej pracy. Poprawił ergonomię, wygodę, komfort pracowników oraz przyczynił się do utrzymania zdolności pracowników przez cały okres aktywności zawodowej, w szczególności osób starszych.

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Mońkach.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Dąbrowie Białostockiej.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 

Beneficjent: SP ZOZ WSPR w Białymstoku.

Informacja o dofinansowaniu:

Dotacja celowa Skarbu Państwa na zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w Boćkach.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zakup środka trwałego tj. ambulansu o standardzie obejmującym co najmniej: zabudowę medyczną oraz nosze samojezdne, spełniającego wymagania normy PN:EN 1789- Pojazdy medyczne i ich wyposażenie- Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, przeznaczone na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego.

Wysokość dofinansowania: 400 000 zł

Wartośc całkowita: 410 467,99 zł

Zadanie zrealizowane w 2019 r.