Dyrekcja

Dyrektor – lek. med. Bogdan Kalicki

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – dr n. med. Mirosław Rybałtowski

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych – Izabela Kolecka

Główna Księgowa – Aneta Drozdowska

Kierownik Zakładu Pomocy Doraźnej w Białymstoku z podstacjami – Walentyna Dziemiańczuk