Termomodernizacja

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego