EOP.332.7.23 Dostawa Materiałów Opatrunkowych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [209 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.7.23 [648 KB] Załącznik nr 1 do SWZ EOP.332.7.23 [17 KB] Załącznik nr 2 do SWZ EOP.332.7.23 [21 KB] Załącznik nr 3 do SWZ EOP.332.7.23 [17KB] Załącznik nr 4 do SWZ EOP.332.7.23 [26 KB] Załącznik nr 5 do SWZ EOP.332.7.23 [14 KB] Wyjaśnienia treści SWZ [.pdf … Czytaj dalej

Dostawa Respiratorów Ratowniczo-Transportowych EOP.332.8.23

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.8.23 SWZ respiratory EOP.332.8.23 [.pdf  290 KB] Zał 2 Formularz ofertowy (EOP.332.8.23)  [.doc 111 KB] Zał 3 Oświadczenie (EOP.332.8.23)   [.doc 106 KB] Zał 4 Oświadczenie dot. parametrów dodatk. (EOP.332.8.23) [.doc 103 KB] Zał 5 Formularz cenowy (EOP.332.8.23) [.doc 103 KB] Wyjaśnienia treści SWZ EOP.332.8.23.docx  [.pdf 332 KB] 2 Wyjaśnienia treści … Czytaj dalej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.633 j.t) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu…Czytaj więcej…