Wyróżnienie naszych pracowników

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020r.) trzech pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku odebrało z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku nagrody za najlepsze wyniki, które uzyskali podczas szkolenia z zakresu stosowania wybranych przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.
W roku 2019 SP ZOZ WSPR w Białymstoku z własnych środków sfinansowało szkolenie dla 164 pracowników… Czytaj więcej…

Akt notarialny podpisany! Pogotowie planuje budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach

W poniedziałek w dniu 30.12.2019 r. w Łapach Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski oraz Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe, a także Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku – Bogdan Kalicki podpisali akt notarialny, na mocy którego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku stała się właścicielem działki o powierzchni 0,1200 ha, położonej w Łapach… Czytaj więcej…

Życzenia Świąteczne

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w atmosferze domowego ciepła wszystkim pracownikom i osobom współpracującym, którzy w swej pracy uznają za najważniejszą wartość życie drugiego człowieka. Niech te święta upłyną spokojnie i radośnie, a marzenia zmienią się w rzeczywistość, a w nadchodzącym Nowym Roku 2020 wielu budujących myśli… Czytaj więcej…

Stacja pogotowia ratunkowego w Białymstoku ma 3 nowe ambulanse!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku w ramach „Programu wymiany ambulansów” zakupiła 3 nowoczesne ambulanse medyczne na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego. Zakup był możliwy dzięki dotacji celowej przyznanej przez Ministra Zdrowia, który na ten cel przeznaczył 400 000 zł na jeden ambulans. Koszt zakupu jednej karetki to kwota: 410 467,99 zł, łączny koszt inwestycji wyniósł 1 231 403,97 zł. Pozostała różnica zostanie pokryta z własnych środków finansowych zakładu… Czytaj więcej…