Dostawa papierów do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.29.22 .pdf [142.1 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.29.22 .pdf [566.7 kB] Identyfikator postępowania: b677a052-2da2-4c67-b73c-f86beb80ac32 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b677a052-2da2-4c67-b73c-f86beb80ac32 Termin otwarcia ofert: 01.12.2022 r. g. 9.00