OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu …Czytaj więcej…
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu N …Czytaj więcej…

Organizacja pięciodniowej wycieczki do Włoch (Rzym i Watykan) dla personelu SP ZOZ WSPR w Białymstoku i ich rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 163 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.23.24 [.pdf, 759 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 116 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b9ee489-2a47-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b9ee489-2a47-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Dostawa rękawic ochronnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.22.24

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 158 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.22.24 [.pdf, 756 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 98 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf, 37 KB]

Wyjaśnienia tresci Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf, 363 KB]

Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH [.docx, 75 KB]

NOWY Termin składania – 7 czerwca 2024, godz 09:00        

NOWY Termin otwarcia – 7 czerwca 2024, godz 10:00

Informacja o kwocie [.pdf, 59 KB]

Informacja z otwarcia [.pdf, 302 KB]