Pogotowie po raz kolejny wyróżnione

Jest nam miło poinformować, iż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku po raz drugi otrzymała wyróżnienie w konkursie „Organizacja Ucząca Się” w kategorii Sektor Publiczny. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy dbają… Czytaj więcej…

Wyróżnienie Naszych Pracowników

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020r.) trzech pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku odebrało z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku nagrody za najlepsze wyniki, które uzyskali podczas szkolenia z zakresu stosowania wybranych przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.
W roku 2019 SP ZOZ WSPR w Białymstoku z własnych środków sfinansowało szkolenie dla 164 pracowników… Czytaj więcej…

Akt notarialny podpisany! Pogotowie planuje budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Łapach

W poniedziałek w dniu 30.12.2019 r. w Łapach Starosta Powiatu Białostockiego – Pan Jan Bolesław Perkowski oraz Wicestarosta Powiatu Białostockiego – Pan Roman Czepe, a także Dyrektor SP ZOZ WSPR w Białymstoku – Bogdan Kalicki podpisali akt notarialny, na mocy którego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku stała się właścicielem działki o powierzchni 0,1200 ha, położonej w Łapach… Czytaj więcej…