Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania czynności pielęgniarki/pielęgniarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wyjazdowej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza Nocnej I Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wyjazdowej…Czytaj więcej…

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Propan i butan 2021/S 236-621083 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.21 Załącznik nr 5 do SWZ – JEDZ Identyfikator postępowania: b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8e0e231-935a-40ca-b200-bdfd272ffe12

Ogłoszenie o licytacji pojazdów

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe: Samochód specjalny sanitarny Volkswagen Crafter, nr rej. BI 94840, rok produkcji 2006, przebieg od początku eksploatacji 342447 km, brak aktualnych badań technicznych (brak numeru identyfikacyjnego VIN na podszybiu), bez podstawy noszy i noszy, … Czytaj dalej