Termomodernizacja

Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

14 sierpnia 2020r. – Dzień wolny od pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 14 sierpnia 2020 r. będzie zamknięta. 14 sierpnia 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia 2020r.

Środki ochrony osobistej od PZU Życie S.A.

PZU Życie SA za pośrednictwem Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ przekazało środki finansowe naszej stacji pogotowia ratunkowego, tym samym  otrzymaliśmy 721 szt. jednorazowych fartuchów ochronnych. Fartuchy zostaną rozdysponowane dla pracowników, którzy toczą codzienną walkę z koronawirusem.