OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu …Czytaj więcej…
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu N …Czytaj więcej…

Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 241 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.24 [.pdf, 732 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 99 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a84c890-cbd6-11ee-875e-a22221c84ba7

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a84c890-cbd6-11ee-875e-a22221c84ba7

EOP.332.10.24 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf 338 KB]

EOP.332.13.24 Dostawa płynów eksploatacyjnych i olei do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 139 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.13.24 [.pdf, 379 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.doc, 246 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-df1b81b1-ca6a-11ee-875e-a22221c84ba7

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df1b81b1-ca6a-11ee-875e-a22221c84ba7

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf, 306 KB]

Wsparcie Techniczne EOP.332.12.24

Sukcesywne dostawy opon letnich do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 127 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.8.24  [.pdf, 678 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne  [.docx,  185 KB]

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-befd3482-baa1-11ee-9897-f6855eb846c0

Identyfikator postępowania: ocds-148610-befd3482-baa1-11ee-9897-f6855eb846c0

Wyjaśnienia treści SWZ  [.pdf, 306 KB]

Informacja o kwocie   [.pdf, 56 KB]

informacja z otwarcia EOP.332.8.24 [.pdf 229 KB]