OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu …Czytaj więcej…
OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza w zespole sanitarnym typu N …Czytaj więcej…

Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.31.23

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 148 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.23   [.pdf, 731 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej [.rtf, 506 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Link strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

EOP.332.29.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.29.23 [.pdf 245 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.29.23 [.pdf 969 KB]

Formularz ofertowy i inne załączniki wer. edytowalna EOP.332.29.23 [.rtf 425 KB]

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1ed8d856-92a9-11ee-ba3b-4e891c384685

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ed8d856-92a9-11ee-ba3b-4e891c384685

Ogłoszenie o Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza (położnych) zespole sanitarnym typu „N” w ZPD Białymstoku z podstacjami.

Ogłoszenie o Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Pielęgniarki/Pielęgniarza (położnych) zespole sanitarnym …Czytaj więcej…

Ogłoszenie 0 Konkursie Ofert Na Udzielenie Zamówienia Na Świadczenia Zdrowotne W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza W Zespole Sanitarnym Typu „N”

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarzaw zespole sanitarnym typu „N”…Czytaj więcej…

EOP.332.24.23 Dostawa materiałów medycznych i środków Dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu   [.pdf,  462 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.24.23  [.pdf, 739 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej [.docx,  104 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Link strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia    [.pdf,  331 KB]