Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.14.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.22 Załacznik nr 4 do SWZ- ESPD Identyfikator postępowania: ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c  Termin składania ofert: 21.09.2022r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 21.09.2022r. godz. 10:00

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021.711 j.t.) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu…Czytaj więcej…

Modernizacja instalacji elektrycznej  obiektu  SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.13.22 Załącznik Nr 1 – Projekt wykonawczy branży elektrycznej wraz ze schematami instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz systemów sygnalizacji pożaru Załącznik nr 2 – Przedmiar robót Identyfikator postępowania: 0ebe2b48-048d-4db9-8064-6c051c4163ba Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0ebe2b48-048d-4db9-8064-6c051c4163ba Termin składania ofert: 30.08.2022 r. do godziny 10:00 Termin otwarcia ofert: 30.08.2022 r. … Czytaj dalej

Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.18.22 Załącznik nr 5 do SWZ- espd JEDZ.zip Identyfikator postępowania: d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Termin składania ofert: 22.08.2022 r., g. 09.00