Usługa Wsparcia Technicznego EOP.332.4.23

Ogłoszenie o zamówieniu [119 KB] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-termin  [36 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.4.23 [908 KB] Załącznik Nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [24 KB] Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy [19 KB] Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu [17 KB] Załącznik … Czytaj dalej

Ogłoszenie O Konkursie Ofert Na Udzielenie Świadczeń Zdrowotnych W Zakresie Wykonywania Czynności Lekarza Systemu

OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, tel. (85) 663 73 01 na podstawie art. 26 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022.633 j.t) Ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania czynności lekarza systemu…Czytaj więcej…

Sukcesywne Dostawy Opon Letnich do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.5.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.5.23 662 KB Załącznik nr 1 do SWZ EOP.332.5.23 19 KB Załącznik nr 2 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 3 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 4 do SWZ EOP.332.5.23 22 KB Załącznik nr 5 do SWZ EOP.332.5.23 14 KB Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Termin składania … Czytaj dalej