Dostawa płynów infuzyjnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf,  154 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.23 [.pdf, 888 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej  [.docx,  198 KB]

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b665fb1c-9d82-11ee-953e-c2ea26915e21

Identyfikator postępowania: ocds-148610-b665fb1c-9d82-11ee-953e-c2ea26915e21

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  [.pdf,  327 KB]

Informacja o kwocie     [.pdf,  54 KB]

informacja z otwarcia     [.pdf,  303 KB]

informacja o unieważnieniu postępowania EOP.332.33.23      [.pdf,   314 KB]

Usługi telekomunikacyjne

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 190 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.30.23  [.pdf,  1081 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej   [.docx,  148 KB]

EOP.332.30.23 Wyjaśnienia treści SWZ i informacja o przesunięciu terminu składania ofert [.pdf 371 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c30b32-9d7d-11ee-953e-c2ea26915e21

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32c30b32-9d7d-11ee-953e-c2ea26915e21

EOP.332.30.23 Wyjaśnienia treści SWZ 2   [.pdf,  295 KB]

Zmiana treści SWZ     [.pdf,  294 KB}

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2    [.pdf, 37 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3    [.pdf,  37 KB]

Informacja o kwocie    [.pdf,  59 KB]

Informacja z otwarcia   [.pdf,  304 KB]

Informacja o unieważnieniu cz. 1 i 2    [.pdf,  311 KB]

Informacja o wyborze cz. 3    [.pdf,  320 KB]

EOP.332.32.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.32.23 [.pdf 149 KB]

SWZ EOP.332.32.23 [.pdf 0,98 MB]

Formularz ofertowy i inne załączniki wer. edytowalna EOP.332.32.23 [.rtf 392 KB]

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fca0256d-9a57-11ee-953e-c2ea26915e21

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fca0256d-9a57-11ee-953e-c2ea26915e21

Informacja o kwocie   [.pdf,  57 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.32.23 [.pdf 372 KB ]

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty    [.pdf,   298 KB]

Dostawa części zamiennych i akcesoriów do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf,  143 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.27.23 [.pdf, 1 868 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.pdf,  835 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-84b4ce59-8ddb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-84b4ce59-8ddb-11ee-b55a-a22b2d7f700e

informacja o planowanej kwocie zamówienia   [.pdf,  47 KB]

informacja z otwarcia  [.pdf,  725 KB]

informacja o wyborze oferty  [.pdf, 313 KB]

Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.31.23

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 148 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.23   [.pdf, 731 KB]

Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej [.rtf, 506 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Link strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a299899a-9411-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf,  329 KB]

Informacja o planowanej kwocie zamówienia   [.pdf,  59 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf,  305 KB]

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   [.pdf,  297 KB]

EOP.332.29.23 Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku