Przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.30.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request Identyfikator postępowania    … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Ogłoszenie nr 770042-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 769535-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wBiałymstoku: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w BiałymstokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie nr 762827-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa środków dezynfekcyjnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 760674-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na Budowę Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 760065-N-2020 z dnia 02.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Budowa Zakładu Pomocy Doraźnej w Hajnówce w systemie „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa … Czytaj dalej