Dostawa Płynów Infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.33.22.pdf [48.8 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.33.22 .pdf [784.6 kB]

Wyjaśnienia treści SWZ .pdf [304.9 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia.pdf [195.5 kB]

Identyfikator postępowania: d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d5990630-f4ab-4cef-9d8f-b864d20ff182

Termin składania ofert: 29.12.2022 r. g. 9.00

informacja z otwarcia    [366 KB]

informacja o wyborze EOP.332.33.22 .pdf [128.4 kB]

Dostawa gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.34.22

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.34.22 .pdf [150.2 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.34.22  .pdf [650.6 kB]

Identyfikator postępowania: 8269c21f-3600-4d92-a726-ce776428e92a

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8269c21f-3600-4d92-a726-ce776428e92a

Termin składania ofert: 23.12.2022 r., g. 09.00

informacja o planowanej kwocie zamówienia   [191 KB]

Informacja z otwarcia ofert     [299 KB]

informacja o wyborze [53.0 kB]

ogłoszenie o wyniku postępowania [60.7 kB]

Dostawa leków na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówienie opublikowane    [139,9 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.22      637,2 kB]

Identyfikator postępowania: ff4b33b6-4c45-4264-9404-b1f937f39990

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ff4b33b6-4c45-4264-9404-b1f937f39990

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia     [304 KB]

NOWY Załącznik nr 2 do SWZ     [23.0 kB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  [48.2 kB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2  [363.1 kB]

Nowy termin składania ofert: 21.12.2022r. godz. 09:00.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 3 [450 kB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia  [41 KB]

informacja z otwarcia     [299 KB]

informacja o wyborze ofert    [323.2 KB]

Dostawa gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie opublikowane EOP.332.32.22  [123.2 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.32.22 [661.9 kB]

Identyfikator postępowania: b93d24b0-7964-4bab-a114-75bf6ddf021c

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b93d24b0-7964-4bab-a114-75bf6ddf021c

Termin składania ofert: 13.12.2022 r., g. 09.00

informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf [50.8 kB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.32.22 .pdf [298.6 kB]

informacja o unieważneniu EOP.332.32.22 [316.1 kB]

ogłoszenie o wyniku [55.4 kB]

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.30.22

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.30.22 part 4  .pdf [926.2 kB]

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.30.22 opublikowan .pdf [233.6 kB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – kryterium

informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf [291.4 kB]

informacja z otwarcia .pdf [379.8 kB]

Informacja o unieważnieniu EOP.332.30.22 .pdf [301.4 kB]

Identyfikator postępowania: 7a6fb621-aa32-4723-998f-bf270d7c72fb

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7a6fb621-aa32-4723-998f-bf270d7c72fb

Termin składania ofert: 12.12.2022 r. g. 09.00