Projekty unijne

 

Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 2 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2021-2022

 

Strona projektu


Podniesienie jakości działań SP ZOZ WSPR w Białymstoku związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych poprzez zakup 3 ambulansów medycznych z wyposażeniem

 

2020-2021

 

Strona projektu


 

Termomodernizacja

 

2019-2020

Projekt zakłada termomodernizację budynków mieszczących się przy ul. Pogodnej 22 w Białymstoku. W ramach prac termomodernizacyjnych zaplanowano: modernizację oświetlenia oraz instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych; przebudowę ścian zewnętrznych oraz dachu budynku z rozbiórką części świetlików dachowych, budowę instalacji wentylacji mechanicznej.

Strona projektu


Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

2009

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach POIiŚ pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w SP ZOZ WSPR w Białymstoku”

W ramach projektu zakupiono 7 nowoczesnych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem i sprzętem medycznym.

b1

2009-2010

Projekt pn. „Kurs doskonalący dla ratowników medycznych”. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL.

W ramach projektu przeszkolono 115 ratowników medycznych i 95 pielęgniarek i położnych z terenu województwa podlaskiego.

logo_POKL

 

2013 - 2015

Partner w projekcie pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPOWP Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne i budżetu państwa.

 

 

 

Strona internetowa Projektu