Kursy ratownictwa i szkolenia dla kadry medycznej

Zajęcia odbywają się w Podlaskim Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej

ul. Poleska 89, pok. 118; 15- 874 Białystok

tel. 85 66 37 340, kom. 661 612 373; szkola@wspr.bialystok.pl

 

                    W przypadku płatności przelewem, nr konta bankowego na które należy wpłacać środki:                             87 1500 1344 1213 4002 0728 0000

 

 

Uwaga:  Zastrzegamy,  iż terminy kursów i seminariów mogą ulegać zmianie lub przesunięciu  z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Resuscytacja poszkodowanych z obrażeniami ciała

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy.

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady: Urazy pojedyncze, mnogie i wielonarządowe.  Złota godzina. Urazy brzucha i klatki piersiowej. Wstrząs pourazowy oraz 4 godz. ćwiczeń: unieruchamianie i zasady transportu pacjentów po urazie. Badanie wstępne i powtórne pacjenta urazowego zabezpieczanie urazów klatki piersiowej i brzucha, odbarczanie odmy)

 

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Poród i resuscytacja noworodka po porodzie

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Jednodniowy.

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas Trwania: 8 godzin dydaktycznych (2 godz. wykłady:  Zagrożenia i powikłania ciąży i porodu)

Inne zagrożenia związane z diagnostyką ciężarnej, 2 godz. ćwiczeń na fantomach: Poród fizjologiczny- Poród powikłany - odklejenie  łożyska, poród przedwczesny, ciąża mnoga, ciężarna po urazie; 2 godz. wykładów:  Anatomia i fizjologia układu krążenia i oddychania noworodka. Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego; 2 godz. ćwiczeń na fantomach: Monitorowanie i ocena podstawowych czynności życiowych noworodka: Algorytm postępowania NLS; Resuscytacja krążeniowo oddechowa noworodka po porodzie.

Termin:

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Wytyczne ERC 2015

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy.

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych

Treści: Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej w oparciu o obowiązujące wytyczne ERC 2010. Etyka i prawo resuscytacji: granice resuscytacji. Postępy w standardach bezpiecznego zastosowania elektroterapii w niektórych zaburzeniach rytmu serca. Ratunkowe PCI. Aktualne rekomendacje w zapewnieniu drożności dróg oddechowych i sztucznej wentylacji. Algorytm RKO/AED dorosłych i dzieci. Elektroterapia praktyczna.

Koszt: 120zł,

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej i wykonanie dojścia doszpikowego

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczeń)

Treści:  Odbarczenie odmy prężnej, Konikopunkcja jako metoda udrażniania dróg oddechowych, Doszpikowe podawanie leków  w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

Termin:

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Postępowanie w katastrofach i wypadkach masowych

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy.

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczeń)

Treści:  Zasady prowadzenia działań ratowniczych w strefie zagrożenia.  Aspekty psychologiczne działań ratowniczych  w warunkach katastrofy. Strefy działania służb ratowniczych, zasady segregacji poszkodowanych. System START i zasady ewakuacji poszkodowanych z miejsca zdarzenia.

Termin:

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Resuscytacja dzieci i niemowląt

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczeń)

Treści: Przyczyny prowadzące do nagłego zatrzymania krążenia u dzieci Niewydolność oddechowa u dzieci- definicja i przyczyny. Łańcuch przeżycia u dzieci. Zaawansowane czynności ratujące życie u dzieci i u niemowląt. Urazy u dzieci i niemowląt.

Termin:

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie u osób dorosłych i dzieci

Jednodniowy.

Uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin edukacyjnych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczenia)

Treści: Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy. Koncepcja łańcucha przeżycia. Podstawy prawne organizacji nowoczesnego systemu ratownictwa. Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia, u dorosłych. Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia u dzieci. Etapy postępowania z dorosłym i dzieckiem nieprzytomnym (ciało  obce w drogach oddechowych, pozycja  bezpieczna). Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych w stanach zagrożenia życia. Defibrylacja AED.  Zestaw p/wstrząsowy, założenie  wkłucia do żyły. Zaawansowane zabiegi ratujące życie u  dorosłych i u dzieci. Monitorowanie pacjenta w trakcie i po skutecznej resuscytacji. Urazy i obrażenia. Postępowanie z pacjentami urazowymi.

Termin:

Cena: 100,00 zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Farmakologia stosowana w ratownictwie medycznym

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy.

Uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczeń)

Treści: Farmakologia – wprowadzenie - podstawowe pojęcia - grupy leków - mechanizmy działania leków,  wskazania, obliczanie dawek i drogi podawania, leki które mogą być stosowane (podawane) samodzielnie przez  ratownika medycznego. Dawkowanie leków u osób dorosłych i dzieci. Ampularium zespołu "P" - leki stosowane (podawane) samodzielnie przez ratownika medycznego.  Ampularium zespołu "S" - leki podawane na zlecenia lekarza. Postępowanie ratownicze w niektórych stanach chorobowych – na miejscu zdarzenia i w czasie transportu:- zawał mięśnia sercowego,- wstrząs,- stan astmatyczny,- napad drgawek,- zaburzenia rytmu serca.  Postępowanie ratownicze w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Termin:

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Wsparcie psychologiczne dla ratownictwa medycznego

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych

Jednodniowy

Uczestnicy otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godz. wykłady i 4 godz. ćwiczeń)

Treści: wpływ stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie, zespół stresu pourazowego i jego objawy, sytuacje trudne w kontakcie z poszkodowanymi i ich wpływ  na sprawność funkcjonowania jednostki i zbiorowości osób,  style i techniki radzenia sobie ze stresem.

Termin:  do uzgodnienia

Koszt: 120zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs zorganizowany na podstawie ramowego programu CMKP dla ratowników medycznych.

Uczestnicy otrzymują 120 punktów edukacyjnych przyznanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Czas trwania 48 godzin dydaktycznych (15 godz. wykłady, 30 godz. ćwiczeń i 3 godz. egzamin)

Terminy:

Rozpoczęcie:

Koszt kursu: 520 zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

Kurs dla dyspozytorów medycznych Zorganizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych.

I termin:  
II termin:

Czas trwania 64 godziny dydaktyczne (20 godz. wykłady, 40 godz. ćwiczeń i 4 godz. egzamin)

 530,00zł/osobę

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

Kurs zorganizowany na podstawie ramowego programu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, zakończony egzaminem.

Czas trwania 90 godzin dydaktycznych (30 godz. wykłady, 25 godz. ćwiczenia i 35 godz. zajęć stażowych).

Pielęgniarki i położne otrzymują zwrot części kosztów  z OIPiP.

Termin kursu: 

Koszt kursu: 550zł

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Przeznaczony dla lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych. Program kursu zatwierdzony przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Uczestnicy otrzymują 30 punktów edukacyjnych.

Czas trwania 30 godzin dydaktycznych

Termin kursu:

Rozpoczęcie:

Koszt kursu:

W cenie kursu zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Uwaga:   udział w kursie dla ratowników medycznych,  którzy mają podpisaną jakąkolwiek umowę z WSPR, lub posiadają skierowanie od pracodawcy.

 

 

Interpretacja zapisu EKG

Dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych.

Jednodniowy

Ratownicy medyczni i lekarze otrzymują 8 punktów edukacyjnych

Czas trwania 8 godzin dydaktycznych (4 godziny wykładów i 4 godziny ćwiczeń)

Treści: Podstawy teoretyczne elektrokardiografii. Wskazania do monitorowania i zapisywania EKG. Technika monitorowania czynności elektrycznej serca i wykonania zapisu EKG. Interpretacja EKG w praktyce ratownika medycznego. Rozpoznawanie najczęściej występujących zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Rytmy serca związane z zatrzymaniem krążenia w odniesieniu do obowiązującego algorytmu ALS wg ERC. Zmiany w zapisie EKG w ostrych zaburzeniach krążenia wieńcowego.

 

Koszt: 120,00 zł

W cenie kursu zaświadczenia  o ukończonym kursie, materiały edukacyjne, kawa i herbata.

Seminarium dla dyspozytorów medycznych

Seminarium dla dyspozytorów medycznych

Czas trwania:   6-8 godzin

Treści:    zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Zdrowia  z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych

 

Koszt:  100,00zł

W cenie seminarium: zaświadczenie o jego ukończeniu, materiały edukacyjne, kawa, herbata