Dostawa części Zamiennych, Płynów eksploatacyjnych i olei oraz akumulatorów do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.1.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.23 .pdf 1,61 MB

Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy EOP.332.1.23 .doc 135 KB

Zał. nr 2a, 2b, 2c do SWZ Formularze asortymentowo-cenowe EOP.332.1.23 .doc 783 KB

Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie z art 125 PZP EOP.332.1.23 .doc 123 KB

informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf 48,1 KB

informacja z otwarcia .pdf 67,5 KB 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-173eca35-90b3-11ed-b4ea-f64d350121d2

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-173eca35-90b3-11ed-b4ea-f64d350121d2

Termin składania ofert: 19.01.2023 r. g. 10.00

informacja o unieważnieniu cz. 2  .pdf [310 KB]

informacja o wyborze oferty w cz 1 i 3 .pdf [333 KB]