Dostawa Rękawic Ochronnych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.16.22    pdf [149.2 kB] SWZ EOP.332.16.22       pdf [585.1 kB] Identyfikator postępowania: 2740d456-d749-4072-b726-68407db3e185 Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2740d456-d749-4072-b726-68407db3e185 Termin składania ofert: 24.05.2022 r., g. 11.00

Dostawa Materiałów Opatrunkowych Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane .pdf [203.1 kB] SWZ EOP.332.15.22  .pdf [822.3 kB] Identyfikator postępowania: d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Link do prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d17ca016-43ee-49f6-aec9-5d6a5bad1695 Termin składania ofert: 23.05.2022 r., g. 10.00

Usługa Telekomunikacyjna – Łącza Internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.12.22 SWZ EOP.332.12.22 wyjaśnienie treści SWZ Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .pdf 50.7 kB informacja z otwarcia EOP.332.12.22 .pdf 434.8 kB informacja o wyborze EOP.332.12.22 Informacja o unieważnieniu wyboru oferty w cz 7 i 8  .pdf [81.7 kB] Identyfikator postępowania: 72be9b0c-236a-4fd4-a15d-e9a0f4523536 Link do … Czytaj dalej

Usługa Telekomunikacyjna – Łącza Internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ EOP.332.8.22 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku EOP.332.8.22 Identyfikator postępowania: 312e9b41-7721-42e1-8c91-41464f98418a Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/312e9b41-7721-42e1-8c91-41464f98418a Termin składania ofert: 14.03.2022 r., g. 10.00

Usługa wsparcia technicznego

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi ogłoszenie opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.9.22 Identyfikator postępowania: 022a88df-c808-4a56-9021-f00f346deb50 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/022a88df-c808-4a56-9021-f00f346deb50 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia Informacja o wyborze Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawa opon letnich i zimowych do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniuDostawy 2022/BZP 00067528/01 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.6.22 Identyfikator postępowania: 101b8916-d99d-4a68-a37d-fbcb0a18df33 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/101b8916-d99d-4a68-a37d-fbcb0a18df33 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o unieważnieniu