Usługa Wsparcia Technicznego EOP.332.4.23

Ogłoszenie o zamówieniu [119 KB] Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-termin  [36 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.4.23 [908 KB] Załącznik Nr 1 do SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [24 KB] Załącznik Nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy [19 KB] Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu [17 KB] Załącznik … Czytaj dalej

Sukcesywne Dostawy Opon Letnich do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.5.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.5.23 662 KB Załącznik nr 1 do SWZ EOP.332.5.23 19 KB Załącznik nr 2 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 3 do SWZ EOP.332.5.23 17 KB Załącznik nr 4 do SWZ EOP.332.5.23 22 KB Załącznik nr 5 do SWZ EOP.332.5.23 14 KB Identyfikator postępowania: ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-13a8849e-b1c8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f Termin składania … Czytaj dalej

Dostawa części Zamiennych, Płynów eksploatacyjnych i olei oraz akumulatorów do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.1.23

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.23 .pdf 1,61 MB Zał. nr 1 do SWZ Formularz ofertowy EOP.332.1.23 .doc 135 KB Zał. nr 2a, 2b, 2c do SWZ Formularze asortymentowo-cenowe EOP.332.1.23 .doc 783 KB Zał. nr 3 do SWZ Oświadczenie z art 125 PZP EOP.332.1.23 .doc 123 KB informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf 48,1 KB informacja z … Czytaj dalej