Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284630/01 z dnia 2021-11-25 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 i ul. Pogodnej 22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.31.21 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Identyfikator postępowania: ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba927b93-3834-41e4-906d-2235ba1c776f informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia

Dostawa leków do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259451 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ogłoszenie opublikowane EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia EOP.332.28.21 Wyjaśnienia treści SWZ 2 Identyfikator postępowania: 70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70ddfa3e-992b-4dbe-ade7-a45cfd80896a Nowy termin składania ofert: 17.11.2021 r. g. 10.00   Wyjaśnienia treści SWZ 3 … Czytaj dalej

Dostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00259447/01 z dnia 2021-11-05 Ogłoszenie o zamówieniuDostawyDostawa urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.30.21 Identyfikator postępowania: b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b36b1993-fda3-47de-9f27-6b642e90e8e9 Wyjaśnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  Termin składania ofert: 17.11.2021r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 17.11.2021r. godz. 10:00   Wyjaśnienia treści … Czytaj dalej

Dostawa pomp infuzyjnych strzykawkowych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00223800/01 z dnia 2021-10-07 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy DOSTAWA POMP INFUZYJNYCH STRZYKAWKOWYCH Ogłoszenie opublikowane EOP.332.23.21 Identyfikator postępowania: 87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87b79293-de2a-49c8-aad3-5a1b5900d1e6 Wyjasnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku

Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa testów antygenowych SARS-Cov-2 na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku Ogłoszenie nr 2021/BZP 00197861/01 z dnia 2021-09-30 ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.25.21 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8 Identyfikator postępowania: f7b25615-54dc-4d51-a6ef-8097a2b564b8 Wyjaśnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Wyjasnienia treści SWZ 3 NOWY termin składania ofert: 12.10.2021r. godz. 10:00 … Czytaj dalej

Usługa W Zakresie Ubezpieczeń Komunikacyjnych OC, AC, NNW Floty Pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku

  Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.19.21 SWZ EOP.332.19.21 Identyfikator postępowania : 12d073b1-805f-4da4-ae0d-f5176c1c3e77 Termin składania ofert: 08.09.2021 r. do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert: 08.09.2021 r. godz. 11:00   Wyjaśnienia treści SWZ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   NOWY Termin składania ofert: 10.09.2021 r. do godziny 10:00. NOWY Termin otwarcia ofert: 10.09.2021 r. godz. 11:00   Wyjaśnienia treści … Czytaj dalej