Dostawa papierów do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15

Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.29.22 .pdf [142.1 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.29.22 .pdf [566.7 kB] Identyfikator postępowania: b677a052-2da2-4c67-b73c-f86beb80ac32 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b677a052-2da2-4c67-b73c-f86beb80ac32 Termin otwarcia ofert: 01.12.2022 r. g. 9.00          

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.27.22

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.27.22 .pdf [951.9 kB] Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.27.22 .pdf [256.2 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.27.22  pdf [291.9 kB] informacja z otwarcia ofert EOP.332.27.22 Informacja o unieważnieniu w cz 1-3 i 5 Identyfikator postępowania: a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6adfe2c-deff-4fd4-a4bc-1b02d2fa206f Termin składania ofert: 23.11.2022 r. g. 09.00  

Dostawa Energii Elektrycznej Na Rzecz SP ZOZ WSPR W Białymstoku

ogłoszenie o zamóiweniu opublikowane EOP.332.26.22 pdf [145.0 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.26.22 .pdf [735.3 kB] odpowiedzi do treści SWZ – zmiana terminu składania ofert.pdf [296.1 kB] ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin EOP.332.26.22.pdf [35.8 kB] odpowiedzi do treści SWZ 332.26.22 Identyfikator postępowania: 5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Link do strony prowadzonego postępowania:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5b9d8404-0b76-426c-a934-f7fc9507480c Nowy termin składania ofert: 29.11.2022 r. … Czytaj dalej

Dostawa papierów i elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15 oraz środków dezynfekcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane  [199.2 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.25.22 [586.7 kB] Załącznik do SWZ edytowalne EOP.332.25.22   [49.0 kB] Identyfikator postępowania: 2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2de307a3-3161-465d-b644-8fb5ab8cdf55 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [304 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2 [303 KB] Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 3  [323 KB] informacja o planowanej kwocie … Czytaj dalej

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku

EOP.332.24.22 Ogłoszenie opublikowane .pdf [78.4 kB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.24.22.pdf [1.0 MB] Załączniki do SWZ EOP.332.24.22 .doc [180.0 kB] Identyfikator postępowania: 4cb303a5-fb96-4004-baa2-1d824b79dc23 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4cb303a5-fb96-4004-baa2-1d824b79dc23 Termin składania ofert: 10.10.2022 r. g. 09.00 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf [310.4 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia .pdf [45.3 kB] informacja z otwarcia EOP.332.24.22.pdf  Informacja … Czytaj dalej

Dostawa respiratorów ratowniczo-transportowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.23.22 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia .pdf [307.4 kB] nr 2 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia .pdf [302.4 kB] informacja o planowanej kwocie zamówienia pdf [44.4 kB] Informacja z otwarcia ofert pdf [368.0 kB] Identyfikator postępowania: e411dd8a-1170-4641-a380-674c54716ace Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e411dd8a-1170-4641-a380-674c54716ace informacja o wyborze