Dostawa defibrylatorów klinicznych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00101614/01 z dnia 2021-07-01 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa defibrylatorów klinicznych Ogłoszenie o zamówieniu EOP.332.17.21 EOP.332.17.21 SWZ Wyjaśnienia treści SWZ.docx Wyjaśnienia treści SWZ 2 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia

Usługa wsparcia technicznego

ogłoszenie opublikowane SWZ EOP.332.12.21 Identyfikator postępowania : b0365ef9-8683-448e-b500-9434ae37294d Termin składania ofert: 21.04.2021 r. do godziny 10:00. Termin otwarcia ofert: 21.04.2021 r. godz. 11:00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyniku

Przetarg nieograniczony na dostawę igieł doszpikowych

ogłoszenie opublikowane SWZ Igły doszpikowe EOP.332.1.21 Identyfikator postepowania  ocds-148610-bae1e552-6234-11eb-86b1-a64936a8669f Termin składania ofert 08.02.2021 godz. 10:00 Termin otwarcia złożonych ofert 08.02.2021  godz. 11:00 Informacja o unieważnieniu postępowania w cz.1,2