EOP.332.17.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.17.24 {.pdf 763 KB]

Formularz ofertowy i załączniki w wer. edytowalnej EOP.332.17.24 [.doc. 160 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-63cf1a84-f0e8-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-63cf1a84-f0e8-11ee-ac52-ee29f86ffd4f

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf 311 KB]

informacja o planowanej kwocie zamówienia EOP.332.17.24 [.pdf 293 KB]

informacja z otwarcia ofert EOP.332.17.24 [.pdf 404 KB]

informacja o wyborze cz. 1,2,3 i unieważnieniu 4 i 5 EOP.332.17.24 [.pdf 374 KB]

EOP.332.15.24 Dostawa pojazdu osobowego na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.15.24

Form. ofertowy i pozostałe załączniki wer. edytowalna EOP.332.15.24

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e20e6d61-eb63-11ee-9c02-ce2b643d361d

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb20961-e107-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

EOP.332.15.24 informacja o planowanej kwocie zamówienia [.pdf 296 KB]

Informacja z otwarcia ofert EOP.332.15.24 [.pdf 295 KB]

EOP.332.16.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 269 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.16.24 [.pdf, 773 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.doc, 259 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bb20961-e107-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bb20961-e107-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d

Informacja o kwocie [.pdf 53,4 KB]

EOP.332.16.24 informacja z otwarcia [.pdf 434 KB]

informacja o wyborze cz. 2,4 i unieważnieniu 1,3,5,6,7 [.pdf, 362 KB]

Unieważnienie wyboru i ponowny wybór cz. 2 [.pdf, 338 KB]

EOP.332.14.24 Usługa telekomunikacyjna- łącza internetowe

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 313 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.24 [.pdf, 786 KB]

Załaczniki do SWZ edytowalne  [.doc, 268 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4fd0c774-d797-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd0c774-d797-11ee-a3b5-e25d731b0da9

informacja o planowanej kwocie zamówienia [.pdf, 81 KB]

informacja z otwarcia [.pdf, 321 KB]

informacja o wyborze cz.2, 9 i unieważnieniu 1,3,4,5,6,7,8 [.pdf, 322 KB]

Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 241 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.24 [.pdf, 732 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 99 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a84c890-cbd6-11ee-875e-a22221c84ba7

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a84c890-cbd6-11ee-875e-a22221c84ba7

EOP.332.10.24 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf 338 KB]

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2 [.pdf, 310 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf, 37 KB]

Informacja o kwocie [.pdf, 64 KB]

informacja z otwarcia   [.pdf, 235 KB]

informacja o wyborze ofert, odrzuceniu i unieważnieniu [.pdf, 327 KB]

EOP.332.13.24 Dostawa płynów eksploatacyjnych i olei do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu [.pdf, 139 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.13.24 [.pdf, 379 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.doc, 246 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-df1b81b1-ca6a-11ee-875e-a22221c84ba7

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-df1b81b1-ca6a-11ee-875e-a22221c84ba7

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf, 306 KB]

informacja z otwarcia  [.pdf, 229 KB]

informacja o wyborze oferty  [.pdf, 348 KB]