Psycholog

 

Nazywam się Agnieszka Zdrawomysłow, jestem psychologiem.  Realizuję zadania pomocy psychologicznej osobom udzielającym świadczenia na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku.    W szczególności zajmuję się wsparciem psychologicznym, interwencją kryzysową, treningami relaksacyjnymi oraz grupowymi i indywidualnymi konsultacjami. Ponadto prowadzę psychoedukację w zakresie, w którym realizowane są szkolenia m.in. o tematyce: technik radzenia sobie ze stresem, stres pourazowy – jak go rozpoznać i jak sobie z nim radzić, wsparcie psychologiczne poszkodowanego, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, sposobów radzenia sobie z pacjentem agresywnym oraz zaburzonym psychicznie.

 

Zapraszam na konsultacje indywidualne lub grupowe, które mogą dotyczyć:     

 

  • problemów związanych bezpośrednio z akcjami ratunkowymi,

  • wszelkich trudności związanych z wykonywaną pracą zawodową,

  • spraw osobistych.

     

Telefon: 85 66 37 356

E-mail: psycholog@wspr.bialystok.pl
 

Korzystanie z konsultacji psychologicznej jest dobrowolne, a jej treść objęta jest tajemnicą zawodową.