Jak wzywać ?

Podstawowym numerem alarmowym pogotowia ratunkowego w Polsce jest numer bezpłatny

999

Pod tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów ratownictwa medycznego.

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań, tak aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.

NIEZWYKLE WAŻNE JEST PODĄŻANIE ZA PYTANIAMI DYSPOZYTORA.

Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, nie krzyczeć, nie poganiać dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.

Procedura zbierania wywiadu

  1. Dzień dobry, Pogotowie Ratunkowe/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (oddział, funkcja, nazwisko), słucham, w czym mogę pomóc (oferta pomocy)
  2. Proszę podać adres (dokładna lokalizacja, punkty orientacyjne, numer telefonu, imię i nazwisko wzywającego).
  3. Kto potrzebuje pomocy (wiek, płeć, imię, nazwisko, przydomek)?
  4. Co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)?

Nigdy nie rozłączaj się jako pierwszy – to Dyspozytor kończy rozmowę!!

Pamiętaj, że nieuzasadnione wezwanie jest zagrożeniem dla drugiego człowieka utratą życia!!!

Na prośbę Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Supraślu, poniżej upubliczniamy numery telefonów, które są wykorzystywane w pracy ratowników wodnych podczas pełnienia stałych dyżurów ratowniczych na zalewie na rzece Supraśl w Supraślu:

503 464 946

692 448 172

787 187 672

607 226 071

503 020 500

507 672 989