26 stycznia 2024r. – Dzień Wolny Od Pracy

Uprzejmie informujemy, iż Administracja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (ul. Poleska 89 oraz ul. Pogodna 22)  w dniu 26 stycznia 2024r. będzie zamknięta. 26 stycznia 2024r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2024r.