PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnego lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy
    ul. Poleskiej 89, na okres do 3 lat.