DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU EOP.332.21.24

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf, 129 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.21.24 [.pdf, 755 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.rtf, 460 KB]

Załącznik nr 5 JEDZ [.zip, 88 KB]

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5