Bezgotówkowe tankowanie pojazdów służbowych SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [271 KB] Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.2.23 [948 KB] Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia [17 KB] Załącznik nr 2 do SWZ Formularz ofertowy [24 KB] Załącznik nr 3 do SWZ Formularz cenowy [19 KB] Załącznik nr 4 do SWZ ESPD [89 KB] Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie innego … Czytaj dalej