Przetarg nieograniczony na dostawę Papierów do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2021/S 198-515759 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie opublikowane EOP.332.27.21 SWZ EOP.332.27.21 Zał. nr 3 do SWZ espd JEDZ Identyfikator Postępowania: b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b98c0316-9cac-48c3-8f48-7627d071a053 Termin składania ofert: do 15.11.2021 r., g. 10.00 Wyjaśnienia treści SWZ

Przetarg nieograniczony na dostawę Oleju Napędowego ON do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Olej Napędowy 2021/S 198-515820 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy EOP.332.26.21 ogłoszenie opublikowane EOP.332.26.21 SWZ zał. nr 5 do SWZ espd JEDZ Identyfikator postępowania: 15210072-229a-4301-bd66-d3f9543f6053 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Termin składania ofert: do 09.11.2021 r., godz. 10.00  

Przetarg nieograniczony dostawę ambulansu neonatologicznego (specjalistycznego środka transportu sanitarnego) wraz ze specjalistycznym sprzętem medycznym

Polska-Białystok: Karetki2021/S 191-494583Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie opublikowane SWZ EOP.332.24.21 espd-request Identyfikator postępowania: a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2efdf55-27e7-485a-a09f-2355b5a1d775 wyjaśnienia treści SWZ informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia informacja z otwarcia

Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny PB 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Benzyna bezołowiowa 2021/S 186-481677 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.21.21 SWZ Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (espd) Identyfikator postępowaniae06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 EOP.332.21.21 SWZ- edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia

Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu neonatologicznego wraz ze sprzętem

Polska-Białystok: Karetki 2021/S 139-369181 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ EOP.332.20.21 Załącznik nr 4 do SWZ wyjasnienia treści SWZ Wyjaśnienia treści SWZ 2 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia EOP.332.20.21.FR12 Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod wielofunkcyjnych do defibrylatorów Corpuls 3 i Lifepak 12/15

Polska-Białystok: Materiały medyczne 2021/S 138-366433 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ EOP.332.18.21 Załącznik nr 3 do SWZ Wyjaśnienia treści SWZ Załącznik nr 2-NOWY Wyjaśnienia treści SWZ 2 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyborze ofert ofert