Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie opublikowane EOP.332.14.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.14.22 Załacznik nr 4 do SWZ- ESPD Identyfikator postępowania: ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ca2b7f61-917e-48de-b1d8-bb9bcfe0550c  Termin składania ofert: 21.09.2022r. godz. 9:00 Termin otwarcia ofert: 21.09.2022r. godz. 10:00

Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.18.22 Załącznik nr 5 do SWZ- espd JEDZ.zip Identyfikator postępowania: d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Termin składania ofert: 22.08.2022 r., g. 09.00

BEZGOTÓWKOWE TANKOWANIE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf 281kb Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP 332.11.22.pdf 911kb Załącznik nr 4 do SWZ. zip 83kb Identyfikator postępowania: 806686f8-5a68-4080-a83a-1728194fb02d Link do strony prowadzonego postępowania:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/806686f8-5a68-4080-a83a-1728194fb02d  Termin składania ofert: 01.04.2022 r., g. 09.00 Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia Informacja z otwarcia ofert  pdf [316.7 kB] informacja o wyborze Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  … Czytaj dalej