DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU EOP.332.21.24

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [.pdf, 129 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.21.24 [.pdf, 755 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.rtf, 460 KB]

Załącznik nr 5 JEDZ [.zip, 88 KB]

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fc37ee6-1441-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Dostawa ambulansów medycznych

Ogłoszenie opublikowane [.pdf, 851 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.1.24 [.rtf, 1496 KB]

Załącznik nr 5 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) [.zip, 88 KB]

Link do strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a0ec55b3-ae00-11ee-a06e-7a3efa199397

Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0ec55b3-ae00-11ee-a06e-7a3efa199397

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf, 109 KB]

Wyjaśnienia treści SWZ [.pdf, 546 KB}

Załącznik nr 1 do SWZ- aktualizacja [.docx, 93 KB]

Załącznik nr 2 do SWZ- aktualizacja [.docx, 23 KB]

Załącznik Nr 4 do SWZ- aktualizacja [.docx, 31 KB]

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert:
17.04.2024r. do godz. 12.00 – termin składania ofert oraz termin wnoszenia wadium
17.04.2024r. godz. 13.00 – otwarcie ofert

Wyjaśnienia treści SWZ 2 [.pdf, 314 KB]

Informacja o kwocie [.pdf, 54 KB]

informacja z otwarcia [.pdf, 231 KB]

informacja o wyborze oferty [.pdf, 340 KB]

Ogłoszenie o wyniku [.pdf, 102 KB]

Bezgotówkowe tankowanie pojazdów EOP.332.9.24