SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWCA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KIEROWCA

 

Miejsce pracy:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89, 15 879 Białystok; ul. Pogodna 22, 15- 354 Białystok

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zawodowe, średnie lub wyższe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • kompetencje osobowościowe: komunikatywność, uczciwość, systematyczność, dyspozycyjność
  oraz umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie na stanowisku kierowcy,
 • znajomość topografii m. Białystok i pow. białostockiego,
 • prawo jazdy kat. C
 • kurs ratownika KPP

 

Główne obowiązki:

 • kierowanie pojazdem samochodowym SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
 • znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami,
 • współpraca z innymi komórkami zakładu.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • pracę w stabilnej i renomowanej firmie.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane CV oraz List Motywacyjny wraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • klauzula obowiązku informacyjnego dla kandydatów do pracy biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym w SP ZOZ WSPR w Białymstoku (wg załączonego wzoru).

 

Termin składania dokumentów: 28.06.2024 r.

 

Dokumenty należy złożyć na adres: kip@wspr.bialystok.pl

 

Inne informacje:

Dodatkowe informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu 85 66 37 339 i 85 74 28 536.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do SP ZOZ WSPR w Białymstoku).

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie wstępnej.

 

klauzula informacyjna oferenci [docx 20kb]