Dostawa rękawic ochronnych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku EOP.332.22.24

Ogłoszenie o zamówieniu  [.pdf, 158 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.22.24 [.pdf, 756 KB]

Załączniki do SWZ edytowalne [.docx, 98 KB]

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Adres strony prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d95593ee-1827-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [.pdf, 37 KB]

Wyjaśnienia tresci Specyfikacji Warunków Zamówienia [.pdf, 363 KB]

Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH [.docx, 75 KB]

NOWY Termin składania – 7 czerwca 2024, godz 09:00        

NOWY Termin otwarcia – 7 czerwca 2024, godz 10:00

Informacja o kwocie [.pdf, 59 KB]

Informacja z otwarcia [.pdf, 302 KB]