Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem miejsc postojowych

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przedmiot przetargu:
 3. 1 miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazd ciężarowy
  o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.
 4. 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.
 5. 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.
 6. 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.
 7. 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
  o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.
 8. 10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
  o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 grudnia 2015 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 3. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 4. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 7 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
 7. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 roku.