Wyróżnienie Naszych Pracowników

W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020r.) trzech pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku odebrało z rąk Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku nagrody za najlepsze wyniki, które uzyskali podczas szkolenia z zakresu stosowania wybranych przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.
W roku 2019 SP ZOZ WSPR w Białymstoku z własnych środków sfinansowało szkolenie dla 164 pracowników. Podczas szkoleń pracownicy SP ZOZ WSPR w Białymstoku mieli możliwość zapoznania się z najczęstszymi nieprawidłowościami popełnianymi przez kierowców oraz zmianami w przepisach ruchu drogowego. Podczas zajęć praktycznych mieli możliwość jazdy na czas między przeszkodami, wyprowadzania pojazdu z poślizgu oraz kontrolowania drogi hamowania.