Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 

 

 

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń.

 

Dyrekcja SP ZOZ WSPR w Białymstoku

i Pracownicy

Ogłoszenie o wynajmie wolnych miejsc postojowych

OGŁOSZENIE

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza II przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
2. Przedmiot przetargu:
a) 1 miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazd ciężarowy
o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.
b) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.
c) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.
d) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.
e) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.
f) 10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na motocykle
o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.
g) 10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.
h) 10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na motocykle o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 51 zł netto.
W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.
3. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
4. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
5. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
6. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
7. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 10:00.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku zastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
10. Miejsca postojowe można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
11. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.
Białystok, dnia 15 grudnia 2014 roku.

Warunki przetargu

03.11.2014r. – DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż dzień 3 listopada 2014r. będzie dniem wolnym od pracy.

Przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22.

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przedmiot przetargu:

a)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy ciężarowe o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.

b)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.

c)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

d)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

e)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.

f)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na motocykle
o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

g)     10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

h)     10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na motocykle o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 51 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 3. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 4. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstokuzastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 8. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 16 lipca 2014 roku.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem miejsc postojowych na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem wolnych miejsc postojowych znajdujących się na posesji oraz w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przedmiot przetargu:

a)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy ciężarowe o masie powyżej 7,5 tony o powierzchni do 48 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 135 zł netto.

b)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe powyżej 750 kg do 1500 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 40 zł netto.

c)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na busy i pojazdy ciężarowe o masie do 7,5 tony o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

d)     10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na przyczepy towarowe i campingowe do 750 kg o powierzchni do 30 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

e)      10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 68 zł netto.

f)       10 miejsc postojowych na parkingu zewnętrznym z przeznaczeniem na motocykle
o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 34 zł netto.

g)      10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na pojazdy osobowe
o powierzchni do 12 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 100 zł netto.

h)      10 miejsc postojowych w budynku garaży z przeznaczeniem na motocykle o powierzchni do 4 m2 każde – wywoławcza stawka opłaty za 1 pojazd – 51 zł netto.

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 3. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 4. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 6. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstokuzastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 8. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 04 lipca 2014 roku.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wynajem lokali użytkowych w siedzibie zakładu przy ul. Pogodnej 22

OGŁOSZENIE

 

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem lokali użytkowych mieszczących się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.
 2. Przeznaczenie lokali:

a)    Lokal użytkowy nr 1, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 16,80 m² – na pomieszczenie magazynowe,

b)   Lokal użytkowy nr 2, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyny), o łącznej powierzchni 36 m² – na pomieszczenie magazynowe,

c)    Lokal użytkowy nr 3, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (hala napraw i magazyn), o łącznej powierzchni 87 m² – na pomieszczenie magazynowe, garażowe lub usługowe,

d)   Lokal użytkowy nr 4, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych), o łącznej powierzchni 12,51 m² – na pomieszczenie magazynowe,

e)    Lokal użytkowy nr 5, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych ), o łącznej powierzchni 9 m² – na pomieszczenie magazynowe,

f)    Lokal użytkowy nr 6, mieszczący się w budynku SP ZOZ WSPR w Białymstoku (magazyn gazów technicznych), o łącznej powierzchni 30,52 m² – na pomieszczenie magazynowe

 1. Przetarg na w/w lokale odbędzie się w dniu 17 lipca 2014 roku o godzinie 10.15 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 pok. 119.
 2. Wywoławcza stawka czynsz najmu za 1m² powierzchni użytkowej miesięcznie wynosić będzie:
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 16,80 m² – 16,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 36 m² – 16,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 87 m² – 13,50 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 12,51 m² – 11,00 zł netto,
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 9 m² – 11,00 zł netto
 • Za pomieszczenie o łącznej powierzchni 30,52 m² – 11,00 zł netto

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości.

 1. Wybór oferty nastąpi wg kryteriów – najkorzystniejszej ceny czynszu wynajmu.
 2. Oferent, który zaproponował najwyższą ceną netto w wyniku przeprowadzenia przetargu wygrywa przetarg.
 3. Oferent, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie 14 dni od zakończenia przetargu do zawarcia umowy najmu której projekt stanowi załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 w dniu przetargu do godz. 8.45 lub przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: A/s rachunku bankowego: KB S.A. II O / Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000. Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego w dniu przetargu do godz. 8.45.
 5. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej lub wyższej..
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstokuzastrzega sobie prawo do unieważnienie przetargu ustnego (licytacji) bez podania przyczyn.
 7. Lokal można oglądać codziennie w godzinach 9:00 – 14:00.
 8. Szczegółowe informacie dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.wspr.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89.

Białystok, dnia 03 lipca 2014 roku.

Warunki przetargu