Dostawa gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.19.22 Załącznik nr 5 do SWZ- espd Identyfikator postępowania: a9a5ade0-6da9-435b-a204-94086a729ed6 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9a5ade0-6da9-435b-a204-94086a729ed6 Termin składania ofert: 15.11.2022 r., g. 09.00 informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja o unieważneniu ogłoszenie o udzieleniu przesłane