Dostawa gazu LPG do stacji paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ogłoszenie o zamówieniu opublikowane [117.5 kB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.19.22 [721.6 kB]

Załącznik nr 5 do SWZ- espd [84.9 kB]

Identyfikator postępowania: a9a5ade0-6da9-435b-a204-94086a729ed6

Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a9a5ade0-6da9-435b-a204-94086a729ed6

Termin składania ofert: 15.11.2022 r., g. 09.00

informacja o planowanej kwocie zamówienia [43.8 kB]

informacja o unieważneniu [51.0 kB]

Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane [93.6 kB]