Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 4720H, rok produkcji 2009, przebieg od początku eksploatacji 379305 km, uszkodzony silnik, cena
  wywoławcza – 10 500,00 – zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 8921S, rok produkcji 2014, przebieg od początku eksploatacji 320960 km, uszkodzone nadwozie, cena
  wywoławcza – 22 050,00 – zł zwolniony z podatku VAT.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 roku
  o godzinie 1000
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22,
  w dniu 6 grudnia 2022 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 13 grudnia 2022 r.
  do godz. 940.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji
  nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
  po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo,
  gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 13 grudnia 2022 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przetargu ustnego (licytacji) jest
  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479

Ogłoszenie o licytacji

OGŁOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 

 1. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 4720H, rok produkcji 2009, przebieg od początku eksploatacji 379305 km, uszkodzony silnik, cena
  wywoławcza – 14 000,00 – zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Samochód specjalny sanitarny Mercedes – Benz Sprinter nr rej. BI 8921S, rok produkcji 2014, przebieg od początku eksploatacji 320960 km, uszkodzone nadwozie, cena
  wywoławcza – 29 400,00 – zł zwolniony z podatku VAT.

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 roku
  o godzinie 1000
  w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22,
  w dniu 9 listopada 2022 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze
  03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 16 listopada 2022 r.
  do godz. 930.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji
  nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone
  po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo,
  gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16 listopada 2022 roku na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczącej przetargu ustnego (licytacji) jest
  Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479

Ogłoszenie o licytacji pojazdów

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:

 1. Samochód specjalny sanitarny Volkswagen Crafter, nr rej. BI 94840, rok produkcji 2006, przebieg od początku eksploatacji 342447 km, brak aktualnych badań technicznych (brak numeru identyfikacyjnego VIN na podszybiu), bez podstawy noszy i noszy, cena wywoławcza – 9 675,00 zł zwolniony z podatku VAT.
 2. Samochód ciężarowy Opel Movano nr rej. BI 26918, rok produkcji 2001, przebieg od początku eksploatacji 643576 km, wartość rynkowa – 2 250,00 – zł w tym podatek VAT – 23%

 

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na w/w środki trwałe odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 roku o godzinie 10:30 w SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodna 22 pok. 8.
 2. Środki trwałe można obejrzeć w SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Pogodna 22, w dniu
  9 grudnia 2021 roku, w godz. 800 – 1400.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej środka trwałego na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w Białymstoku o numerze 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000, najpóźniej w dniu przetargu tj. 16 grudnia 2021 r. do godz. 10:15.
 4. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z obecnych uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia środka trwałego. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg ustny (licytację) traci prawo do zakupu środka trwałego oraz zwrotu wadium.
 6. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 7. Zastrzega się unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 16 grudnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie Sprzedającego.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.pogotowie.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 10. Osobą uprawnioną do udzielania informacji dotyczących przetargu ustnego (licytacji)
  jest Pan Andrzej Puciłowski – tel: 85 74 22 066 lub 500 215 479.