Przetarg nieograniczony na dostawę benzyny PB 95 do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Polska-Białystok: Benzyna bezołowiowa 2021/S 186-481677 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy ogłoszenie o zamówieniu opublikowane EOP.332.21.21 SWZ Załącznik nr 5 do SWZ JEDZ (espd) Identyfikator postępowaniae06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e06091fc-a2ee-4f47-b8a1-61d140c07529 EOP.332.21.21 SWZ- edytowalna Wyjaśnienia treści SWZ informacja o planowanej kwocie zamówienia informacja z otwarcia informacja o wyborze