Dostawa oleju napędowego do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.18.22 Załącznik nr 5 do SWZ- espd JEDZ.zip Identyfikator postępowania: d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d6e85090-cfb4-457f-884f-472642cd9cd4 Termin składania ofert: 22.08.2022 r., g. 09.00

Dostawa materiałów medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane Specyfikacja Warunków Zamówienia EOP.332.10.22 Identyfikator postępowania: 9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3 Link do strony prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9368538a-1390-47b9-83c0-bdf7b4b6d7c3 Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia informacja o planowanej kwocie zamówienia Informacja z otwarcia ofert informacja o wyborze ofert i unieważnieniu oferty dodatkowe zarys oferty dodatkowe bialmed Termin składania ofert dodatkowych: 08.08.2022r. godz. 11:00 Termin … Czytaj dalej