PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 lokali użytkowych mieszczących sięw budynkach SP ZOZ WSPR w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat.

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Lokal użytkowy, mieszczący się na parterze budynku przy ul. Doc. A. Dowgirda 5w Hajnówce, o łącznej powierzchni 5,79 m² – na działalność medyczną (pielęgniarska opieka długoterminowa), W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem.

PRZETARG NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

W/w stawka zostanie powiększona o stawkę VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu obejmuje wszelkie opłaty eksploatacyjne związane z użytkowaniem lokali z wyjątkiem prądu, który będzie rozliczany na podstawie podlicznika.