EOP.334.2.24 Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania prowadzonego w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa Podstacji w Łapach”