Przetarg nieograniczony na dostawę gazu LPG do Stacji Paliw SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie przekazane Ogłoszenie opublikowane SIWZ EOP.332.30.20 W celu uzupełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca powinien zapisać plik JEDZ na swoim komputerze i wypakować go. Następnie Wykonawca powinien wejść na stronę http://espd.uzp.gov.pl, wybrać język oraz zaimportować dokument. Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować, podpisać i wysłać wraz z ofertą do siedziby Zamawiającego. espd-request Identyfikator postępowania    … Czytaj dalej

Ogłoszenie o licytacji urządzeń medycznych defibrylatorów

  OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ul. Poleska 89 ogłasza przetarg ustny (licytację) na n/w środki trwałe:   Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series nr. fab. T09I115225, rok produkcji 2009, cena wywoławcza – 2305,68, – zł. zwolniony z podatku VAT. Urządzenie medyczne – defibrylator Zoll Medical M-Series … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Ogłoszenie nr 770042-N-2020 z dnia 22.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku: Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby SP ZOZ WSPR w Białymstoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej   Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie … Czytaj dalej

Przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Ogłoszenie nr 769535-N-2020 z dnia 21.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wBiałymstoku: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na rzecz SP ZOZ WSPR w BiałymstokuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejNieNazwa projektu lub programuO zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie … Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w atmosferze domowego ciepła wszystkim pracownikom i osobom współpracującym, którzy w swej pracy uznają za najważniejszą wartość życie drugiego człowieka. Niech te święta upłyną spokojnie i radośnie, marzenia zmienią się w rzeczywistość, a w nadchodzącym Nowym Roku 2021 wielu budujących myśli… Czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu na wynajem miejsc parkingowych

OGŁOSZENIE   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku ogłasza przetarg pisemny na wynajem 3 wolnych stanowisk parkingowych znajdujących się w budynku garaży przy ul. Pogodnej 22, na okres do 3 lat. Przedmiot przetargu: 1 stanowisko parkingowe w budynku garaży z przeznaczeniem na samochód typu BUS o powierzchni 20 m2. 2 … Czytaj dalej